Donation  Momo Buy me a coffee!

Code tạo đồng hồ, ngày tháng năm chuẩn đẹp bằng js cho Blogspot và Website

Code tạo đồng hồ, ngày tháng năm chuẩn đẹp bằng js cho Blogspot và Website
Clock With HTML CSS Script

Chào các bạn, hôm nay SoiPro.Com sẽ chia sẻ cho các bạn cách chèn đồng hồ có thứ ngày tháng vào webiste chỉ với đoạn code ngắn gọn dễ sử dụng và tuyệt đẹp .

Đồng hồ mẫu:

Cách chèn code đồng hồ lên blogger:

Copy đoạn code dưới đây và chèn vào vị trí bạn muốn hiển thị, hoặc chèn vào widget HTML/Javascript trong Bố cục.

<center><script>var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000); function myTimer() {var d=new Date(); var t=d.toLocaleTimeString(); document.getElementById("h").innerHTML=t;}</script>
<span id="h"></span>
<script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);var dn=new Array("Chủ nhật","Thứ 2","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7");d=n.getDay();m=n.getMonth()+1;y=n.getFullYear()
document.write(dn[d]+", "+(n.getDate()<10?"0":"")+n.getDate()+"/"+(m<10?"0":"")+m+"/"+y)
</script></center>
<style>
#h {font-weight:400;
display: block;
font-size: 30px;
margin: 0 0 5px;
letter-spacing: 5px;
}
</style>

Tổng kết

Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách chèn code đồng hồ vào blogspot. Chúc bạn thực hiện thành công!

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần Comment dưới đây để mình giải đáp nhé.

Chú ý!
Hãy chắc chắn rằng toàn bộ dữ liệu trước khi chỉnh sửa đều được sao lưu cẩn thận để tránh trường hợp gặp lỗi xuất hiện bạn có thể lập tức khắc phục , SoiPro khuyên nhắn đến bạn.

About the Author

Hello this is NVH Corp, I am Web Designer and Expert at SoiPro(dot)Com

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.